Het gaat bij dit programma niet om de opleiding voor toekomstig AT-personeel. Het gaat steeds om de aanhouding van, in principe, niet vuurwapengevaarlijke verdachten.
Combinaties met bijvoorbeeld met SCAB of observatie zijn mogelijk.

DOEL

Na afloop van de cursus is de cursist in staat een veilige en professionele aanhouding te verrichten.

DOELGROEP

Opsporingsambtenaren die tijdens hun werk geconfronteerd worden met relatief eenvoudige aanhoudingen (niet zijnde AT-aanhoudingen).

INHOUD TRAINING
  • Samenwerking
  • Verkenning
  • Briefing
  • Fysieke procedures, autoprocedures en/of pandprocedures (afhankelijk van vraagstelling)
TRAININGSDUUR

3 dagen tot 10 dagen, afhankelijk van de vraagstelling.

AANTAL DEELNEMERS

Maximaal 12

STUDIEBELASTING

geen zelfstudie

VOOROPLEIDING

geen specifieke vooropleiding/niveau vereist

STUDIEMATERIAAL

Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

Opleiding & Training
Agenda