De maatschappij verhardt. Het aanscherpende fraude- en handhavingsbeleid verhoogt de kans op conflicten met medewerkers. De uitvoering dient met het nodige zelfvertrouwen en zonder angst plaats te vinden. Gesprekken in de spreekkamer, het afleggen van huisbezoeken en bezoeken van andere locaties. Overal kun je risico’s lopen.

Tijdens de training Mentale en Fysieke Weerbaarheid gaan we in op de mentale en fysieke houding onder andere op de werkplek, bij huisbezoeken en betreden van plaatsen in verband met het toepassen van bevoegdheden in het kader van de uitoefening van bestuursrechtelijke, strafvorderlijke en toezichtbevoegdheden.

Er zal aandacht worden besteed aan de (alerte lichaams)houding, het opbouwen van zelfvertrouwen van de cursist, positiebepaling op locaties (woning, hal, keuken, gang en overige ruimtes), gespreksvaardigheden, omgang met agressie en het verdedigen van je eigen of andermans lijf.

Gedurende de lesdagen worden er rollenspellen gespeeld door de cursisten. Daarnaast behandelen we casuïstiek gericht op de praktijk van de cursist (maatwerk).

DOEL

Na afloop van de cursus beschikt de cursist over vaardigheden om fysiek handelen te voorkomen en is de cursist in staat zichzelf te verdedigen.

DOELGROEP

Medewerker die tijdens zijn/haar werk te maken krijgt met vormen van fysiek agressief gedrag.

INHOUD TRAINING
  • Door (fysieke) houding voorkomen van situaties waarbij fysiek handelen noodzakelijk is
  • Omgaan met stress-situaties
  • Zelfverdedigingstechnieken
  • Praktijksimulaties
TRAININGSDUUR

Afhankelijk van de doelgroep. Kan in combinatie worden verzorgd met training mentale weerbaarheid.

AANTAL DEELNEMERS

Maximaal 15

STUDIEBELASTING

geen zelfstudie

VOOROPLEIDING

geen specifieke vooropleiding/niveau vereist

STUDIEMATERIAAL

Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

Opleiding & Training
Agenda