DOEL

Na afloop van de cursus is de cursist bekend met de rol van de officier van justitie de rechter en de raadsman, kent de cursist het beslissingsmodel van de rechter, kent de cursist de Wet Vormverzuimen, is de cursist in staat zijn comparitie deugdelijk voor te bereiden en is de cursist in staat zakelijk en correct te compareren.

DOELGROEP

Medewerkers die de bevoegdheid hebben een proces-verbaal op te maken.

INHOUD TRAINING
  • Rol officier van justitie
  • Rol rechter
  • Rol raadsman
  • Bewijsrecht
  • Het beslissingsmodel
  • Rechterlijke overtuiging
  • Ethiek en proces-verbaal
  • Beginselen goede proces-orde
  • Wet vormverzuimen
  • Praktijksimulatie
TRAININGSDUUR

2 dagen

AANTAL DEELNEMERS

Maximaal 10

STUDIEBELASTING

geen zelfstudie

VOOROPLEIDING

geen specifieke vooropleiding/niveau vereist

STUDIEMATERIAAL

Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

Opleiding & Training
Agenda