DOEL

Na afloop van de cursus is de cursist op de hoogte van de problematiek rond huiselijk geweld en kent de cursist de relevante regelgeving.

DOELGROEP

Medewerker noodhulp; gebiedgebonden politiemedewerker; chefs.

INHOUD TRAINING
 • Wat is huiselijk geweld?
 • Beleidskaders
 • Aanwijzing huiselijk geweld
 • Aanpak huiselijk geweld
 • Rol politie
 • Mishandeling van kinderen/vrouwen en mannen
 • Kinderen als getuige
 • Klacht of aangifte
 • Het proces-verbaal (van aangifte)
 • Inverzekeringstelling
 • Vrouwenopvang
 • Huiselijk geweld bij allochtonen
 • Psychische mishandeling
 • Verjaringstermijnen
 • Slachtofferhulp
 • Protocol huiselijk geweld
 • Per doelgroep worden tijdens de cursus andere accenten gelegd.
TRAININGSDUUR

1 dag (per doelgroep)

AANTAL DEELNEMERS

Maximaal 15

STUDIEBELASTING

geen zelfstudie

VOOROPLEIDING

geen specifieke vooropleiding/niveau vereist

STUDIEMATERIAAL

Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

Opleiding & Training
Agenda