DOEL

Na afloop van de cursus is de cursist in staat afwijkend/verdacht gedrag te herkennen, kan de cursist een signalement opnemen, berichten zakelijk en duidelijk doorgeven aan de meldkamer, de (privacy) wetgeving op het gebeid van cameratoezicht toepassen, gaat de cursist integer om met het gebruik van de camera, is de cursist in staat een journaal aan te leggen en in staat het examen van de SVPB met goed goed gevolg af te leggen.

DOELGROEP

Medewerkers die belast worden met cameratoezicht in publieke ruimten.

INHOUD CURSUS
  • Strafbare feiten (strafbepaling, deelneming, poging, voorbereiding en diverse strafbare feiten)
  • Toepassing en beroepen (wettelijk kader, cctv als preventief middel, publiek en privaat domein, belang doel cctv, signaleren incidenten, herkennen personen, incidentanalyse, camerabeelden als bewijs, bevoegdheden, voorwaarden, bewaartermijnen)
  • Werken binnen wettelijke kaders (rechterlijke macht, de lokale driehoek, privacywetgeving, wbp, cbp, wpol, heimelijk cameragebruik)
  • Effectief waarnemen (eisen beeldkwaliteit, plaatselijke bekendheid, signalementenleer, gebruiksmogelijkheden systemen cctv, cognitieve lock-up)
CURSUSDUUR

3 dagen inclusief SVPB examen
2 dagen zonder examen

AANTAL DEELNEMERS

Maximaal 12

STUDIEBELASTING

12 uur zelfstudie

NIVEAU

MBO 2

VOOROPLEIDING

geen specifieke vooropleiding of niveau vereist

STUDIEMATERIAAL

Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

EXAMINERING

SVPB

Opleiding & Training
Agenda