Voor de beveiliger heeft POCN een compacte training ontwikkeld die zal bijdragen aan het bewuster omgaan met de onderstaande onderwerpen. De security awareness van de beveiliger wordt vergroot en de beveiliger zal in de praktijk beter om kunnen gaan met agressie, geweld en intimidatie. De beveiliger krijgt praktische handvatten waardoor zijn veiligheid beter wordt gewaarborgd. Ook wordt er tijdens de training aandacht besteed aan het debrieffen van een incident. Uitgangspunt is dan wat het incident heeft gedaan met het gevoel van de beveiliger. Vanuit daar wordt gekeken naar het optreden en hoe het handelen van de beveiliger kan worden aangepast naar een volgende situatie. Deze methodiek heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen. Het vergroot het zelfvertrouwen van de beveiliger en zal het ziekteverzuim aanmerkelijk omlaag brengen.

Op het gebied van security awareness, zakelijk portofoongebruik, attitude, communicatie, omgaan met agressie, veilig werken  en fysieke en mentale fitheid heeft POCN zeer veel ervaring. Wij zijn er trots op om opleider te zijn bij  o.a. de Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst, de RET Rotterdam, diverse deurwaarderkantoren, de politie, de Koninklijke Marechaussee, sociale diensten, diversen gemeenten, ziekenhuizen en scholen en de Douane.
Onze docenten komen uit de praktijk. Wij merken dat de deelnemers aan onze trainingen het zeer waarderen dat er vanuit die ervaring en praktijk wordt les gegeven.
DOELGROEP

Beveiligers

INHOUD TRAINING
  • Security awareness
  • Zakelijk portofoongebruik
  • Attitude
  • Klantvriendelijk communiceren en deëscalerend communiceren
  • Omgaan met abc gedrag
  • Omgaan met d gedrag
  • Veilig werken, risico analyse en deëscalerend handelen
  • Fysieke en mentale fitheid
  • Debriefing
TRAININGSDUUR

1 dag

AANTAL DEELNEMERS

Maximaal ?

STUDIEBELASTING

geen zelfstudie

VOOROPLEIDING

geen specifieke vooropleiding/niveau vereist

STUDIEMATERIAAL

Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

Opleiding & Training
Agenda