DOEL

Na afloop van de cursus kent de cursist de opzet en werkwijze van een bedrijfsopvangteam, is de cursist bekend met het begrip trauma, op de hoogte van de effecten van de posttraumatische stressstoornis, weet de cursist om te gaan met belastende informatie, is de cursist bekend met diverse gesprekstechnieken en kan deze toepassen.

DOELGROEP

Brandweer; politie; GG&GD; NS personeel; gemeente personeel

INHOUD CURSUS
  • Plaats van het BOT in de organisatie
  • Registratie van informatie
  • Inzetcriteria
  • Omgang met vertrouwelijke informatie
  • Diverse gesprekstechnieken
  • Gevoelsreflecties
  • Positief etiketteren
  • Coping strategien
  • Parafraseren-spiegelen-samenvatten
CURSUSDUUR

4 dagen

AANTAL DEELNEMERS

Maximaal 10

STUDIEBELASTING

geen zelfstudie

VOOROPLEIDING

geen specifieke vooropleiding of niveau vereist

STUDIEMATERIAAL

Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

Opleiding & Training
Agenda