Deze opleiding maakt onderdeel uit van de Permanente her- en bijscholing voor de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA).

DOEL
DOELGROEP

Medewerkers (buitengewoon opsporingsambtenaren)

INHOUD CURSUS
 • APV
 • WVW 1994
 • RVV
 • Vuurwerkbesluit
 • WAM
 • Wet op Kansspelen
 • Tabakswet
 • Drank-en Horecawet
 • Winkeltijdenwet
 • Wet Personenvervoer
 • Besluit Personenvervoer
 • Wet Milieubeheer
 • Waterwet
 • Wet Bodembescherming
 • Visserijwet
CURSUSDUUR

8 dagen

STUDIEBELASTING

60 uur

NIVEAU

MBO 3

VOOROPLEIDING

onder PHB BOA, MBO 3

STUDIEMATERIAAL

Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

EXAMEN

Examen wordt gedaan bij Exth.

Opleiding & Training
Agenda