DOEL

Na afloop van de cursus is de cursist in staat zelfstandig een cursus te verzorgen.

DOELGROEP

(kern)instructeurs

INHOUD CURSUS
 • Leerstijlen Kolb
 • Formuleren leerdoelen
 • Werkvormen
 • Klassenmanagement
 • Reflectiemodel Korthagen
 • Groepsdynamica
 • Maken lesplan
 • Omgaan met faalangst
 • Feedback
 • Intervisie
 • Omgaan met weerstanden
 • Persoonlijk actieplan
 • Maken Powerpoint presentatie
CURSUSDUUR

2 maal 2 dagen

AANTAL DEELNEMERS

Maximaal 12

STUDIEBELASTING

16 uur zelfstudie en voorbereiding lessen

VOOROPLEIDING

geen specifieke vooropleiding of niveau vereist

STUDIEMATERIAAL

Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

Opleiding & Training
Agenda