DOEL

Na afloop van de cursus is de cursist in staat om leiding te geven aan een observatieteam tijdens een actie.

DOELGROEP

Rechercheurs die geacht worden tijdens observatieacties leiding te geven aan een sectie observanten.

INHOUD TRAINING
  • Briefing vooraf aan actie
  • Multitasking (observeren, rapporteren, communiceren)
  • Sturing geven tijdens een actie
  • Tactiek
  • Communicatie vanuit commando auto
  • Communicatie met achterban (centraal post / tapkamer)
  • Leiding geven aan evaluati
TRAININGSDUUR

6 dagen. Deze vinden gefragmenteerd plaats. De opleiding vindt plaats tijdens de 'rode draad' oefeningen van een MIO-B of MDOT.

AANTAL DEELNEMERS

Maximaal 2

STUDIEBELASTING

geen zelfstudie

VOOROPLEIDING

MIO B of C en bij voorkeur praktijkervaring als observant

STUDIEMATERIAAL

Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

Opleiding & Training
Agenda