DOEL

Na afloop van de cursus is de cursist bekend met de omvang en aard van het probleem, is de cursist bekend met de achtergronden en de gevolgen van pesten voor bedrijven en scholen, bekend met de signalen van pesten, bekend met een plan van aanpak en kan de cursist het pestgedrag aanpakken.

DOELGROEP

Leidinggevenden en medewerkers van bedrijven en scholen.

INHOUD CURSUS
  • Omvang van het probleem
  • Wat is het precies?
  • Hoe gebeurt het?
  • Wie spelen een rol bij pesten?
  • Achtergronden
  • Gevolgen voor bedrijven en scholen
  • Signalen
  • Aanpak zowel individueel als groepsgewijs
  • Feedback geven
CURSUSDUUR

3 keer 1 dag.
Totaal 3 dagen met een tussenpauze van 2 weken.

AANTAL DEELNEMERS

Maximaal 6-8

STUDIEBELASTING

geen zelfstudie

NIVEAU

MBO 2

VOOROPLEIDING

geen specifieke vooropleiding of niveau vereist

STUDIEMATERIAAL

Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

Opleiding & Training
Agenda