DOEL

Na afloop van de cursus is de cursist in staat een juridisch juist proces - verbaal van aangifte op te nemen.

DOELGROEP

Medewerkers die de bevoegdheid hebben een proces-verbaal van aangifte van een strafbaar feit te maken.

INHOUD CURSUS
  • Begrippen aangifte en klacht
  • Aangifte en klachtgerechtigden
  • Bespreking strafbare feiten
  • Beleid Openbaar Ministerie
  • Schriftelijke verslaglegging
CURSUSDUUR

3 tot 5 dagen afhankelijk van doelgroep.

AANTAL DEELNEMERS

Maximaal 12

STUDIEBELASTING

geen zelfstudie

VOOROPLEIDING

geen specifieke vooropleiding of niveau vereist

STUDIEMATERIAAL

Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

Opleiding & Training
Agenda