Poliite Opleidingen Centrum Nederland heeft in opdacht van een school een programma ontwikkeld waarbij invulling gegeven wordt aan de maatschappelijke stage. Het is voor scholen vaak een tijdrovende en dure aangelegenheid om een goede invulling te geven aan deze maatschappelijk stage.

DOEL

De leerling wordt in zijn eigen school ingezet als surveillant waarbij de leerling toeziet op de orde en veiligheid in en om de school. Alsvorens de leerling wordt ingezet vindt een gedegen training plaats.

Indien u in contact wilt komen met een school waar het project draait dan horen wij dat graag.

DOELGROEP

De training is opgezet voor leerlingen

INHOUD TRAINING
  • Doel van het project
  • Rolconflict
  • Waarnemen
  • Houdingsaspecten
  • Veilig werken
  • De- escalerende communicatie
  • Feedback geven en ontvangen
  • Veilig werken en risico analyse
TRAININGSDUUR

2 dagen

STUDIEBELASTING

geen zelfstudie

VOOROPLEIDING

geen specifieke vooropleiding/niveau vereist

STUDIEMATERIAAL

Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

Opleiding & Training
Agenda