Het toezicht op de Drank- en Horecawet gaat per 1 januari 2013 veranderen. De Eerste en de Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Drank- en Horecawet. De nieuwe Drank- en Horecawet regelt onder andere de overdracht van het toezicht naar de gemeenten. Vanaf 2002 zijn door het Politie Opleidingen Centrum Nederland in samenwerking met Dhr. Raymond Berens van de NVWA alle medewerkers van de Drank Horeca en Tabak Teams opgeleid. Ook werden alle weekendpoules opgeleid door deze combinatie. Vanaf 1 juli 2012 is er een samenwerkingsverband tussen ROAC, het bedrijf van Dhr. Raymond Berens,een ervaren docent en examinator op het gebied van de Drank- en Horecawet en voormalig docent van de Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit en POCN op het gebied van deze opleidingen.

De opleiding Drank en Horeca van POCN is vooral praktische opleiding. Een en ander wordt op toepassingsniveau getraind om de cursisten de gelegenheid te geven om in de praktijk sneller en beter te kunnen handelen.De cursisten zijn doeners. Op deze manier wordt de opleiding aangepast op deze leerstijl.

DOEL

Na deze training is de medewerker in staat de wetgeving omtrent de drank en horecawetgeving in de praktijk toe te passen rekening houdend met zijn eigen veiligheid. De cursist is in staat een goed boeterapport te schrijven.

DOELGROEP
TEVENS BIEDT POCN DE VOLGENDE DIENSTEN IN KADER VAN DRANK- EN HORECAWET
  • Werving en selectie van personeel
  • Opleiding
  • Detachering van opgeleid personeel in het kader van het toezicht op Drank- en Horeca.
  • Coaching van uw personeel in de praktijk
  • In beeld brengen van hot-spots in uw gebied
  • Het beoordelen van boeterapporten
  • Advies op beleidsniveau
  • Voorlichting over de wetswijzigingen
TRAININGSDUUR

14 dagen

STUDIEBELASTING

50 uur

VOOROPLEIDING

geen specifieke vooropleiding/niveau vereist

STUDIEMATERIAAL

Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

EXAMINERING

SVPB (erkend certificaat)

Opleiding & Training
Agenda