De jeugdzorg is een werkveld dat vaak in de spotlights staat. Achter het begrip jeugdzorg zit echter een hele wereld.

De jeugdzorg bestaat uit verschillende werksoorten en organisaties met ieder een eigen taak en verantwoordelijkheden. In de uitvoering heeft de jeugdzorg vaak te maken met ketenpartners. Hierbij kan gedacht worden aan de politie, het maatschappelijk werk, de gemeente, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het veiligheidshuis.

In het kader van ketensamenwerking is het voor een efficiënte samenwerking belangrijk dat er kennis en begrip is voor de verschillende taken en verantwoordelijkheden. Hiervoor is kennis van de jeugdzorg en visa versa een belangrijke basis.

De komende jaren ondergaat de jeugdzorg een grote verandering waarbij de gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg. Dit is niet alleen de financiële verantwoordelijkheid maar ook van preventief jeugdbeleid, inrichting van een efficiënte structuur en werken aan een verbeterde ketensamenwerking. Daarbij geldt dat de gemeente verantwoordelijk worden voor de gehele jeugdzorg.

DOEL

Binnen de training “Zicht op jeugdzorg” krijgt de deelnemer inzicht in de verschillende onderdelen van de jeugdzorg. Hierbij wordt aandacht besteed aan de rol van Bureau jeugdzorg, de Zorgaanbieders, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het veiligheidshuis.

Na de training heeft de deelnemer inzicht in de verschillende onderdelen van de jeugdzorgketen en kan deze plaatsen binnen de ketensamenwerking. De deelnemer is na afloop in staat op vanuit de eigen verantwoordelijkheid een volwaardige gesprekspartner te zijn.

DOELGROEP

De training is opgezet voor medewerkers die geen ervaring hebben in de jeugdzorg. Hierbij kan gedacht worden aan politiemedewerkers (bijv. wijk c.q. buurtagenten/teams) medewerkers woningcorporaties en ketenpartners buiten de jeugdzorgketen.

INHOUD TRAINING
  • Kennismaking en inventarisatie leerbehoefte
  • Kennisoverdracht en uitleg over de verschillende jeugdzorg onderdelen
  • Inzicht in het Centrum voor Jeugd en gezin en Veiligheidshuis
  • Oefening melding en deelname casusoverleg
TRAININGSDUUR

De training wordt op maat samengesteld en gaat uit van de behoefte van de deelnemers/opdrachtgever. De training kan in-company gegeven worden. De groepsgrootte is maximaal 15 personen en wordt gegeven in minimaal 2 dagdelen.

STUDIEBELASTING

geen zelfstudie

VOOROPLEIDING

geen specifieke vooropleiding/niveau vereist

STUDIEMATERIAAL

Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

Opleiding & Training
Agenda