DOEL

Na afloop van de cursus is de cursist in staat een verdachte, een aangever en/of getuige te (ver)horen over een strafbaar feit.

DOELGROEP

Toezichthouders en/of opsporingsambtenaren die verhoren afnemen. De technieken kunnen zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk worden ingezet.

INHOUD TRAINING
  • Gesprekstechnieken
  • Fasen in een gesprek
  • Verbale en non verbale communicatie
  • Functie van doorvragen
  • Samenvatten en confronteren
  • Werken met een verhoorplan
  • Pressieverbod en integriteit
TRAININGSDUUR

2 dagen

STUDIEBELASTING

geen zelfstudie

VOOROPLEIDING

geen specifieke vooropleiding of niveau vereist

STUDIEMATERIAAL

Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

Opleiding & Training
Agenda