Beveiligers in ziekenhuizen krijgen in toenemende mate te maken met verbale en fysieke agressie. Niet elke beveiliger kan daar op een adequate manier mee om gaan. Het Politie Opleidingen Centrum Nederland heeft speciaal voor deze doelgroep de training veilig werken voor de beveiliger ziekenhuis ontwikkeld. Tijdens deze dagen wordt er, naast de theorie, geoefend met praktijk scenario’s met behulp van een professionele acteur. De vertaalslag naar de praktijk is hierdoor optimaal.

DOELGROEP

Beveiliger met enige ervaring.

INHOUD TRAINING

Door POCN is de zgn. geweldslijn ontwikkeld. De volgende punten maken deel uit van onze geweldslijn en zijn opgenomen in de training:

  • Attitude
  • De-escalerend communiceren
  • Zakelijk portofoongebruik
  • Risico analyse
  • De-escalerend handelen

Belangrijke onderwerpen in onze trainingen zijn de risico analyse en veilig werken. Er zijn voor deze trainingen scenario’s ontwikkeld zodat de cursist in een realistische setting getraind wordt. Wij verwachten van de cursist dynamisch denkvermogen (actie-intelligentie) en flexibiliteit. Wij vinden het belangrijk dat de cursist wordt getraind op de volgende punten:

  • het observatievermogen
  • alert reageren
  • het toepassen van communicatieve en eventueel fysieke vaardigheden.
TRAININGSDUUR

2 dagen

STUDIEBELASTING

geen zelfstudie

NIVEAU

MBO 2

VOOROPLEIDING

beveiliger 2 of studerend voor beveiliger 2

STUDIEMATERIAAL

Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

Opleiding & Training
Agenda