Het programma Maatwerk in Observatie A (MIO A) beslaat ongeveer 5 dagen, afhankelijk van de wensen van de klant en aaneengesloten. Vanaf de eerste dag worden de deelnemers geconditioneerd op de geldende procedures. Deze procedures worden in theorie behandeld en daarna direct in de praktijk gezet, waarbij elke deelnemer, in scenario, meerdere malen in de diverse taken wordt gebracht. Naarmate de opleiding vordert wordt er steeds meer van de deelnemer verwacht dat hij de aangeleerde vaardigheden, onopvallend in de diverse scenario’s weet neer te zetten. De focus ligt steeds meer op het Niet Opvallende Gedrag en het halen van de informatie. De laatste dag van de opleiding werkt het team als zelfstandige eenheid en wordt er informatie verstrekt over een realistische zaak. Deze 2 dagen werken de deelnemers naar het halen van de informatie. Per deelnemer wordt een advies aan de aanvrager verstrekt.

De eerste 2 dagen staan in het teken van de basisprincipes observatie (BPO). Elke dag worden een aantal procedures in theorie behandeld, waarna deze in de praktijk worden beoefend. Aan de hand van de praktijk worden de behandelde procedures aan het eind van de dag besproken.
Naast de juiste uitvoering van de Basis Principes Observatie staat de specifieke communicatie, zoals gebruikelijk bij observatie-acties centraal.

DOEL

Na afloop van de cursus is de cursist in staat een professionele (voet)observatie uit te voeren.

DOELGROEP

(particulier) onderzoeker, (persoons)beveiliger

INHOUD TRAINING
  • Het langere tijd kunnen ophouden in een omgeving waar een observatie gedaan moet worden. (SCAB)
  • Alter ego en transformeren
  • Professionele observaties verrichten op speciale locaties, zoals horeca.
  • Professionele observaties verrichten in en om openbaar vervoer.
  • Het uitvoeren van professionele voetobservaties.
  • Het toepassen van het GEOBS systeem.
  • Het professioneel plannen van een actie naar aanleiding van een verkenning.

Er wordt iedere dag geëvalueerd. De evaluatie zal bestaan uit een individuele evaluatie met de deelnemer en een gezamenlijke evaluatie, waarbij de groepsprestatie centraal staat. Aan het eind van de MIO A wordt er aan de deelnemers een persoonlijk advies gegeven.

TRAININGSDUUR

5 dagen

AANTAL DEELNEMERS

Maximaal 6

STUDIEBELASTING

geen zelfstudie

NIVEAU

MBO 2

VOOROPLEIDING

geen specifieke vooropleiding of niveau vereist

STUDIEMATERIAAL

Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

Opleiding & Training
Agenda