DOEL

Na afloop van de cursus is de cursist in staat om op professionele wijze een observatie te doen, zowel dynamisch met voertuigen, als te voet.

DOELGROEP

De opsporingsambtenaar/rechercheur die in staat moet zijn om op professionele wijze een dynamische observatie te verrichten, zonder gebruikmaking van bijzondere observatiemethoden.

INHOUD TRAINING
 • SCAB (Situations Concerning Adaptive Behaviour/ non politioneel gedrag)
 • Kameleongedrag
 • Driehoeksvoetensysteem (ABC) en GEOBS (overdrachtsobservatie)
 • Observatiecommunicatie
 • Observatie'treintje'
 • Observaties op speciale locaties, zoals horeca openbare gebouwen en andere openbare plaatsen
 • Observatie vanuit o.a. een postbus
 • Voorwaarden observatie vanuit een vaste post
 • Professionele observaties in het openbaar vervoer
 • Gebruik van portofoons en/of babbelbox
 • Camouflagetraining (optioneel)
 • Eenvoudige aanhoudingstechnieken (optioneel)
 • Juridische kaders bij gebruik foto/video tijdens
 • Stelselmatige observaties (optioneel)
TRAININGSDUUR

Tenminste 15 dagen, afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever.

AANTAL DEELNEMERS

Maximaal 10

STUDIEBELASTING

geen zelfstudie

VOOROPLEIDING

geen specifieke vooropleiding/niveau vereist

STUDIEMATERIAAL

Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

Opleiding & Training
Agenda