De veiligheid in het Openbaar Vervoer is een steeds belangrijker wordend thema. Door Politie Opleidingen Centrum Nederland is in samenwerking met de RET en de gemeente Rotterdam, een cursus Openbaar Vervoer Surveillant ontwikkeld.

DOEL

Deze cursus is er op gericht de veiligheid in het Openbaar Vervoer te vergroten. De OV-surveillant is aangewezen als toezichthouder in het kader van de Wet Personenvervoer 2000.

De opleiding heeft een duaal karakter. De cursus is ook voor andere vervoerders beschikbaar.

DOELGROEP

(Aankomend) OV-surveillant

INHOUD CURSUS
  • Leiding in het recht
  • Wet en besluit Personenvervoer 2000
  • Richtlijnen vervoerder
  • Wetboek van Strafrecht en Strafvordering
  • Communicatie en de-escalerend werken
  • Doel Aanpak Analyse
  • Zakelijk portofoongebruik
  • Praktijksimulatie
CURSUSDUUR

15 dagen, exclusief de stages

STUDIEBELASTING

geen zelfstudie

VOOROPLEIDING

geen specifieke vooropleiding of niveau vereist

STUDIEMATERIAAL

Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

Opleiding & Training
Agenda